Jag söker arbete

Har gjort en hel del men är bäst på att städa sanera och göra fint.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.